Birøkt i Kvænangen

Er det noen driver med bier lengere mot nord og har mer erfaring ta kontakt. 

Dette startet opp som en spøk vinteren 1995/96.   Og  etter et nybegynner kurs med Egil Villumstad og Henrik Berg våren 1996 var vi i gang med en kube. Resultatet etter en svært dårlig sommer og svært lite kjennskap til birøkt ble 17 kg honning.  Kuben hadde i løpet av høsten stille droningskifte.  Resultatet ble en uparet dronning som våren 97 kun ga droner. 

Våren 97 fikk vi transportert opp 3 kuber fra Vik i sogn, som i løpet av sommeren ga 70 kg honning tilsammen  pluss en egenavlet dronning. 

Sesongen i Nord-Norge skiller seg ut fra mer sørlige strøk med at sommeren er kortere. Plantene har en mer hektisk og konsentrert sommer.  Plutselig kommer alt i blomst og trekket ser ut til å være mer avhengig været en av trekplantene.  Når været er godt blomstrer alt. 

Biene vi har er av rasen Krainer.

 


[Etikket] 
[Bidronning  på tur til Kvænangen] 
 


Erfaringer så langt.

Det å ha bier i Nord-Norge går bra og med til dels godt utbytte når det gjelder Honning. Så langt Nord som vi holder til er Røsslyngen i blomst for sent på året til at den gir honning.

Kun et av de årene vi har hold på har gitt honning av røsslyng.

Det som for oss ser ut til å skape problemer er å rekruttere nye kuber fra egen bigård. Sommeren er kort og hektisk, det gir problemer med å få så sterke avleggere at de klarer å overvintre.

Økonomi

Har den seinere tid registret en "voldsom" lyst til å starte opp med birøkt i Nord-Norge. Eg vil ut fra de erfaringer som vi har gjort advare litt mot det. Det går godt å ha bier i Nord-Norge. Men en skal ikke ha for store forhåpninger til resultatet.

Selvfølgelig er eg klar over at det er plasser som kanskje har et bedre lokalklima en det vi har men en bør nok ikke regne med at en skal "tjene penger på dette". De gode resultatene en hører om er som oftest førsteårs resultater som nok er kommet etter at kuber er kommet "sør" fra og hatt en bedre vårutvikling en vi kan gi biene.

Dette er ikke skrevet for å skremme noen fra å begynne. Men et forsøk på å gi de som skal begynne litt mer realistiske forhåpninge. Dette er en kjempefin hobby. Ta et positivt resultat som en påskjønelse. Ikke forutsett det til å begynne med.

Velkommen som ny birøkter.
 

[HJEM]
HOME
Linker.

Norges birøkterlag

Troms Birøkterlag

Hjemmesider

Tobiassens hjemmeside

Andre linker

Biprodukter som medicin

Swienty A-S

Föreningen NordBi