Bildet viser hvordan det kan gå når en kjøper frø som ikke er "helt" rein for frø

av Balderbrå.

{Mye ugras frÝ}