Melkeproduksjon


Melkeproduksjon er hovednæringa på gården. 

Bygningene på gården har ingen lang historie tilbake i tiden. De ble en del av følgende statestikk over det som ble brent etter andre verdenskrig.

 • 11 000 bolighus
 • 4700 fjøs og uthus
 • 230 bygninger for industri og håndverk
 • 420 forretninger
 • 306 fiskebruk
 • 53 hoteller og gjestgiveri
 • 106 skoler
 • 60 bygninger for offentlig administrasjon
 • 21 sykehus og sykestuer
 • 140 forsamlingshus
 • 27 kirker
 • veier, broer, kaier, båter, telefonstolper, brønner og fyrlykter

Les mer..

Driftsbygningen var det første bygget som ble oppbygd permanent på slutten av 40 tallet.

Det ble i 1965 bygg sauefjøs som etter datidens målestokk var stor 25*9 meter .

I 1977 ble det bygd ny kuavdeling og den gamle ble ombygd til melkerom og lager.   Sauefjøset ble bygd om til silo og lager. 

I 1988 ble silobygget ombygd for å gi større kapasitet.

Det har også vært bygd nytt våningshus i 1993 og redskapshus i 1997. Redskapshuset ble vinter 2002 utvidet med ca 90 kvadratmeter fordelt på 2 etasjer. 

August 2005 startet hittil siste byggeprosjektet med ombygging til lausdrift. Dette ble tatt i bruk 4. sept 2006. Og er en ny avdeling på 530 m2. Se bilder fra prosjektet.


Gården ble høsten 2000 beskyttet mot brann med brannalarm anlegg fra Leverandør av brannalarm

Anlegget ser foreløpig bra ut

Hurtigmeny:

Andre gårder på internett.

"Bureisningsbruk"

Birøkt på 70 grader nord


Leverandør av varer til:Gården er også leverandør av opplysninger til:

Medlem av.

{short description of image}


{short description of image}


{short description of image}

Løsning for frustrerte bønder.

Whymilk

 

 

 

 

21.04.07