Måling av E6 

Dette er også et fenomen som alltid har forundret meg. E6 går så vidt eg kjenner til fra Kirkenes til Gøteborg. Disse byene er svært sterkt forankret i geografien.

Et av de sikreste fenomen vi kan registrere vær sommer er Veivesenets måling av ovennevnte vei.

Nå er vel kanskje det ikke så rart. En hører jo stadig om nasking og tyveri. Grunnen må altså være at E6 måles for å finne ut hvor mye av veien som er blitt nasket i løpet av vinteren.

Hovedsiden