Tidsklemma:

Tidsklemma er et mye brukt ord når vi skal unnskylde oss for ikke å være med på forskjellige ting som vi ikke vil. Dette gjelder spesielt frivillig arbeid og andre tjenester, gå på besøk til naboen uten god nok grunn. Eller delta i f. eks politisk arbeid.
Hvor reelt er uttrykket tidsklemme:

En uke består av i alt 168 timer. Av dette arbeider de fleste ca 40 timer altså 23 % av uka. Vi sover bort ca 8 timer i døgnet til sammen 56 timer eller 32 % av uka. Når dette er gjort har vi altså 45 % ledig til å gjøre slike ting som vi ikke har "tid" til å gjøre. Her er det noe som ikke stemmer.

Dette skal eg selvsagt skrive mer om siden. Men eg vil illustrere dette med noe som er klipt ut fra Sjællands Tidene i november 1992. Som heter, Forskjellen mellom Tippoldefar og meg. Oversettelsen til Norsk er gjort av meg.

Min tippoldefar hadde en arbeidsuke på 72 timer - dessuten passet han have og hus. Var kassere ved skyttelauget, strålefører ved brannkorpset og tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippete selv sine seks barn, forsålede familiens fottøy og kløvde åtte kubikkmeter ved til vinteren.

Oldefar kom på en 54 timers uke, han overtok haven, var også strålefører, medlem av skyterlauge og var baryton i sangforeningen. Han klippede ikke sine fire barn, og vedehugsten innskrenket seg til en kubikkmeter, da man begynte å fyre med kul.

Farfar arbeidet 48 timer pr uke, også han var havemann og medlem i skytterlauget, men der var verken tid til sang eller branntjeneste. Hans to barn gikk til frisør.

Far var tradisjonstro, derfor medlem i skytterlauget - men kom der aldri. Han hadde oppgitt familiehagen, den kunne ikke lengre betale seg. Man hadde fått elvarme. Hvordan skulle han ellers få tid til noe som helst - han arbeidet jo tross alt 45 timer i uken.

Og jeg?
Jeg har overhode ikke tid til noe - verken synge eller stille meg til frivillig tjeneste noen sted. Hvordan skulle det kunne gå, når eg skal på arbeidsformidlingen hver 3. mnd.

Hovedsiden