Vårt sikreste vårtegn.

Lønnsoppgjøret er nok årets sikreste vårtegn. Jordbruksoppgjøret er en selvfølgelig del av det. Da får eg nok en gang bekreftet hvor dårlig inntekt eg egentlig har. Men frem for alt er det høysesong for alle som ønsker å gi beskjed om hvor dårlig eg egentlig skulle ha tjent. Hvor mye galskap som kommer på grunn av at eg er gårdbruker. Eg skal vissnok være en hemsko for bygdesamfunnet. Og eg som levde i den villfarelse at det måtte være av det gode for bygda at det var aktivitet og inntekt blant folk flest. Så feil kan en egentlig ta. Burde nok ha skjønt at det ikke gjelder gårdbrukere.

Altså tolker eg det ditt hen at det må være av det gode at vi slutter. Men nei da kommer kommunen og naboer å sier at bygda blir tapet enda mer vist eg og andre selger melkekvote. Her er det ting som ikke henger sammen.

Omsetningsledet tar fortjenesten sies det vis en skal forklare hvorfor maten er dyr uten å gi gårdbrukeren skylda (det er enkelte som forsøker med den også, Eg vet personlig om to i Norge). Men det er nu slik at omsetningsleddet i Norge er eid av bønder og all fortjeneste går til bøndene. Det er da en mulighet igjen at det er for mange ansatte i landbruksamvirket. Men hva skjer når det er rasjonalisering på gang. Alle sier nei (kommuner ordfører. Osv) når deres finne arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien blir lagt ned. Det er vist bare gårdbrukere vi ikke har bruk for.

Dette skal eg også skrive mer om senere.

Hovedsiden