Værobservasjon.
  

På gården taes værobservasjoner 3 ganger om dagen.  Klokken 7.00 - 13.00 og 19.00 når det er  vintertid.  Ved Sommertid forskyves værobservasjonene med en time. 

Stasjonen heter Nordstraumen i Kvænangen.  Den siste registrerte temperaturen kan leses her. 

Nedbørs normalen sier  at det skal komme nedbør tilsvarende ca 500 mm pr år.  I månedene april til og med  juni er normalen 78 mm.  Som en skjønner er det tørre forhold å drive gård under.  Mer værstatestikk kan leses her.

Årsmideltemperaturen er 2,7 grader celsius.   Med varmeste måned som juli med middeltemp  på 12.1 grader.    Høyeste temperatur som er målt er på 29,9 grader.  Laveste er -21,2 grader. 
Telemålinger


De siste åtte årene har eg hatt utplassert telemålere. Det startet som et prosjekt i regi av Planteforsk etter store overvintringsskader. Men har siden gått over til å bli en privat sak. Dette fordi det er enkelt utstyr som trenges og artig å følge med på.

Fra og med høsten 2004 har eg lånt ut jorde til et prosjekt med leplanting. Eg har i to vintrer hatt en kunstig leskjerm. Bak denne er det målt avling. Om vinteren har det vært satt ned 5 telemålere. En 14 meter bak skjermen (T-14), en 3 meter fra skjermen (T3), en 10 meter fra skjermen (T10) osv. Tabell over målingene kan sees her.


bilde av leskjermAlle har hørt påstanden om at vannledningene fryser først når det blir mildvær fordi tela da slår ned. Eg skal selvsagt ikke påstå noe som helst, men det er ikke noe eg har kunnet registrere etter de åra som telemåleren har vært plassert her på gården.11.04.08