Hvis en er heldig med bilde vil den bredeste delen av strømen vises.